ADSL står för Asymmetrisk Digital Subscriber Line. Det är en typ av DSL-teknik, som i grunden är en datakommunikationsteknik. Denna avancerade höghastighetsteknik möjliggör den snabbaste dataöverföringen med hjälp av telefonlinjer. De tjänar snabbare än de konventionella röstbandmodemerna. ADSL-bredbanden skiljer sig i vissa aspekter från den symmetriska digitala abonnentlinjen.