Kursen syftar till att ge kunskap och färdigheter inom ryggstöd köpt från Snorbilligt.se idrottsmassage och fysisk rehabilitering, vilket möjliggör en fullständig träning på detta område.
Mål

Det är tänkt att i slutet av kursen uppnår de utexaminerade bland annat följande mål för att köpa ryggstöd från Snorbilligt:

Identifiera de olika strukturerna i människokroppen, såsom celler, vävnader, organ och system, förstå deras placering och funktion; Identifiera ben och gemensam anatomi, relatera de olika strukturerna, lokalisera dem och bestämma deras funktioner; Identifiera möjliga patologier och idrottsskador, med hjälp av den förvärvade terapeutiska kunskapen; Applicera den teoretiska och praktiska kunskapen som förvärvats i elektroterapi, förstå dess betydelse i yrket som återhämtningsmassör.

FÖRDEL

Med denna kurs ger dig följande fördelar:

Inga resekostnader Studera var och när du vill Aktuellt program och justerat till arbetsmarknaden Uppföljning av specialiserad tränare Enhet certifierad av DGERT Avdragsgilla kostnader vid IRS

Yrkesinriktad Utbildning

I slutet av kursen kommer deltagarna att få en Professionell Utbildning med Certifikat som har utfärdats!